poniedziałek, 26 maja 2008

Mój mały synek ma wszystkie cechy przypisywane Wrocławianom.
Ja mam kontuzję kostki, sporo zaległości.

My little son has all the features of a real Wrocław citizen.
I have problems with my ankle and a quite big backlog.

Brak komentarzy: